Do you have more questions? Let us know!
We would be happy to respond to any inquiries.
Inquiry


Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi bünyesinde Akdeniz Güvenliği Merkezi kuruldu

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi bünyesinde Akdeniz Güvenliği Merkezi kuruldu

  • Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi bünyesinde Akdeniz Güvenliği Merkezi (CEMES BAU Cyprus) kuruldu.

Uzun bir süredir, Kıbrıs’ın kalbinde yer aldığı Akdeniz bölgesi jeopolitik ve jeoekonomik mücadelenin odak noktalarından birisi. Akdeniz siyasetini kendi lehlerinde etkilemeye çalışan aktörler hem güvenliğin en geleneksel biçimiyle bekalarını devam ettirmeyi arzu ediyorlar, hem de daha iyi bir yaşamın (ekonomik olarak daha güçlü, daha istikrarlı, daha korunaklı bir yaşamın) hayalini kuruyorlar. Bu durum Akdeniz’i eski ve yeni güvenlik anlayışlarının buluştuğu bir bölge haline getiriyor. Dolayısıyla Akdeniz hem güvenlik işbirliğinin yeniden yeni araçlarla tanımlanabileceği bir fırsatlar denizi, hem de güvenlik mücadelesinin yeni ve daha gelişmiş araçlarla sürdürülebileceği bir riskler denizi olarak karşımızda duruyor. Fırsatların ve risklerin aynı anda, çoğu zaman aynı aktörler için kapıyı çalması, bölgede güvenlik ikileminin nedenlerini, nasıl aşılabileceğini ve mevcut ya da olası güvenlik ikilemleri altında işbirliğinin nasıl sağlanacağı sorusunu cevaplamayı gerektiriyor. Bu sorularının cevaplarını bulmanın akademik, siyasi ve sosyal olarak önem kazandığı günlerden geçiyoruz.

Bilindiği gibi son 20 yılda, Soğuk Savaş’ın sona ermesi, Batılı aktörlerin dizayn ettiği Akdeniz projelerinin yükselişi ve çöküşü, Arap Baharı ve Kışı ve nihayetinde devam etmekte olan bölgesel ve iç savaşlar nedeniyle Akdeniz bölgesinde pek çok önemli jeopolitik değişiklik gerçekleşti. Bölgesel güçler dengesi değişti, bölgedeki askeri denge değişti, bölgesel aktörler arasında iç savaş, silahlı ve silahsız çatışmalar vuku buldu, hala da buluyor; demografik değişimler, silahlanma çabaları ve silahsızlanma istekleri farklı biçimlerde görünür, duyulur hale geldi. Askeri müdahaleler ve büyük güçlerin bölgeye müdahalesi bölge politikalarının parçası oldu, hatta bölge büyük güçleri kapsayacak şekilde genişledi. Tüm bu değişimlerin bölgedeki jeo-ekonomik gelişmelerle (örneğin farklı ticaret yolları planları arasında süregiden rekabetle, bölgede yeni enerji kaynak, biçim ve transit yollarının bulunmasıyla, bölge aktörleri arasında alternatif enerji kaynaklarına – mesela sivil nükleer enerji teknolojisine- ihtiyaç ve ilginin artmasıyla, bölgedeki büyük güçlerin değişen iktisadi, mali ve enerji politikalarıyla, ticari barış şansının hem yakalanıp hem kaybedilmesiyle, bölge aktörlerinin konu bazlı güçlerinin değişimi ile) çakışması tesadüf değil. Ve hiç kimse jeopolitik ve jeo-ekonomik meseleler arasındaki bu etkileşimin hem istikrar ve güven artırıcı hem de istikrarsızlaştırıcı bir etki yaratabileceğini yadsıyamaz.

Bu çerçevede ve son gelişmelerin ışığı altında Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek, geniş Akdeniz havzasında bölgesel çatışmaların sebeplerini, araçlarını ve bu çatışmalara olası çözümlerle, güvenlik işbirliği olanaklarını araştıracak bir araştırma merkezi kurma kararı alınmıştır. Bahar 2018 itibariyle söz konusu merkezin, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Akdeniz Güvenliği Merkezi’nin (CEMES BAU Cyprus) kurulduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. CEMES’in ilgi alanı bölgede vuku bulan jeopolitik ve jeoekonomik gelişmeler, tasarlanan projelerin rekabet ve işbirliğine olası etkisi ile Cebelitarık’tan Körfez’e uzanan ve Akdeniz’in iki yakasını (Kuzey Afrika ve Güney Avrupa) kapsayan genişlemiş Akdeniz coğrafyasında kurumsallaşmış ya da enformel güvenlik işbirliği olanaklarını araştırmak olacak.

CEMES BAU Cyprus Müdürü Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney (nursinatesoglu /@iisb_bau_Cyprus / Cemes_Bau_Cy) CEMES’ten beklentiyi şu şekilde dillendirdi. CEMES’in, kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan bugünün Akdeniz bölgesinde barış, istikrar ve refaha katkıda bulunacak bilimsel analiz ve siyasi önerileri dile getiren çok yönlü, uluslararası ve uluslararası etkisi olan bir merkez olmasını umuyoruz.