Do you have more questions? Let us know!
We would be happy to respond to any inquiries.
Inquiry

avcılar escort izmit escort

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü; PDR uygulamalarına ulusal ve uluslararası düzeyde olumlu etki bırakan, yaratıcı ve eleştirel düşünce yapısına sahip, alanında liderlik yapabilecek kaliteli psikolojik danışmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Globalleşmenin eğitime de önemli ölçüde yansıdığı günümüzde, farklı kültürlerle uyum içinde yaşayan, yeniliklere açık ve teknolojik açıdan donanımlı eğitimciler yetişmektir. Uygulamalı eğitim sürecinin önemli ögelerinden biri olan Psikolojik Danışman adaylarının deneyimli bir uzman öğretmenle sürekli etkileşim içinde bulunarak yetiştirilmesi, eğitimci yetiştirmeye getirdiğimiz ve getireceğimiz özgün katkılardan sadece birisidir. Psikolojik danışmanlarımızın sadece ulusal değil, uluslararası yeterliliklerle de donanması hedefleniyor, adaylarımızın aldığı diplomanın uluslararası geçerliliği olan bir diploma almasını arzuluyoruz.  

- Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkOnline Başvuru Formu