Do you have more questions? Let us know!
We would be happy to respond to any inquiries.
Inquiry

avcılar escort izmit escort

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Küreselleşen dünyanın en büyük gereksinimlerinden birisi, değişen yönetim modellerine ve Pazar şartlarına uyum sağlayabilmek ve sürekli gelişebilmektedir. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi iktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, çağın gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp, geleceği şekillendirebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedeften yola çıkarak öğrencilerimizin yeni dünyanın gerektirdiği bilgi ve beceriyle kendilerini donatmaları sağlanıyor. Günümüz dünyası; bireyler, toplumlar, ekonomiler ve işletmeler arasındaki mesafeyi kısaltıyor; bunların bir arada, uyum içinde var olmalarının ve büyümelerinin koşullarını yeniden tanımlıyor. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, çağdaş üniversite anlayışının gereği olarak, bu gelişmeyi önceden görerek programına yansıtıyor. Öğrencilerini bu yeni dünyanın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatıyor, onları küresel yarışa her yönüyle rekabetçi profesyoneller olarak yetiştiriyor. Fakültemiz; bu amaç doğrultusunda sağlam bir global ağ ile yapılandırıldı. Bu yapılanmayla ilk iki yılda öğrencilerin genel bilgiye ulaşmaları sağlanıyor, sonraki yıllarda ise kendi seçtikleri alanlarda yoğunlaşmalarına imkan verilecek eğitim programları sunuluyor. Fakültemiz; yetkin akademik kadrosu, yabancı dil becerisi, çağdaş teknolojiye ulaşma ve teknolojiyi kullanma olanaklarıyla güçlü yapısal özelliklere sahiptir. Öğrencilerimiz, BAU Global çatısı altındaki diğer kampüs ve üniversitelerimizle olan bağlantı sayesinde eğitimlerinin bir bölümünü bu üniversite ve kampüslerde sürdürerek, fakültemizin hem vizyonuna hem de eğitici gücüne katkıda bulunuyor.      

- Psikoloji- İşletme- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Online Başvuru Formu