Do you have more questions? Let us know!
We would be happy to respond to any inquiries.
Inquiry

avcılar escort izmit escort

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi

Çağımızın gereksinimlerini karşılarken insan, doğa ve yapılaşmış çevre dengelerini göz önünde bulunduran, evrensel değerleri dikkate alarak yaşadığımız dünyanın sorunlarına yaratıcı ve bilimsel çözümler üreten, lider, yenilikçi, girişimci meslek sorumluluklarına ve öz güvenine sahip mühendis ve mimarların yetişmesi hedeflenmektedir. Gelişen dünyamızda, insanların yaşam alanları ve formları teknolojideki gelişimin de etkisiyle sürekli değişim ve gelişim göstermektedir. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak tüm bu değişim ve gelişimleri göz önünde bulunduran, entelektüel olarak donanımlı, tasarım sürecinde bilgisayar ve enformasyon teknolojilerine hakim bireyle yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Fakültemiz, bilimsel araştırma-geliştirmeye ağırlık veren ve öğrencilere “tercih edilen mezun” olmalarını sağlayacak sorun çözebilme, özgün düşünebilme ve yaratıcı olabilme becerilerini kazandıracak programlarıyla farklı ve üstün bir eğitim olanağı sağlamayı amaçlamaktadır. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin de üyesi olduğu BAU Global eğitim ağı içerisinde, çağdaş eğitim felsefesi doğrultusunda öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ve ortak bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.    

- Mimarlık- İnşaat MühendisliğiOnline Başvuru Formu