Dr. Fahriye Balkır Boran

Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

  • Group:ECONOMICS ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES

Dr. Fahriye Balkır Boran

Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

A. Education

Program University Degree Year
English Language Teaching Near East University Undergraduate 2010
Psychology Near East University Master 2018
Psychology Near East University Doctorate 2022

 

B. Work Experience

Program Position University Period
Psychology Lecturer Near East University 2021 - now
Psychology Lecturer Bahçeşehir Cyprus University 2021- now

 

C. Administrative Positions

Program Position University Period
Faculty of Arts and Sciences Dean Assistant Near East University 2019 - now

 

D. Publications

1. Publications listed under Web of Science (SSCI veya SCI-Expanded)

a. BABAYİĞİT, A., BURAN, A., MÜEZZİN, E. E., ÇAKICI, M., FATMAOĞULLARI, T., & BALKIR, F. (2019). KKTC’de nomofobi yaygınlığı, saldırganlık ve öfkenin sosyal medya bağımlılığı ile ilişkisinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20, 87-90.

b. ERSOY, M., BALKIR, T., KARAAZİZ, M., & BALKIR, F. (2019). Matematik okuryazarlığı özyeterliliğinin ve aile bütçesini planlamanın psikolojik iyi oluş üzerine etkisi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(1), 31-41.

c. BALKIR, F., CİRHİNLİOĞLU, F. & KARAAZİZ, M. (2022). Reliability and Validity Study of the Turkish Version of the Perceptions of Love and Sex Scale. Alpha Psychiatry.

 

E. Research Topics

Social psychology; marital adjustment, forgiveness.