Eğitim Bilimleri Fakültesi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) programının temel hedefi, öğrencileri bireylerin kişisel, sosyal, akademik ve kariyer gelişimlerine olumlu katkı sağlayan psikolojik danışma profesyonelleri olarak yetiştirmektir. Aynı zamanda hedefimiz, temel ve gerekli  becerilere, danışmanlık ve rehberlik kurumlarında çalışacak donanıma sahip profesyoneller yetiştirmektir.

Programın bir diğer amacı ise, mezunların PDR uygulamalarına ulusal ve uluslararası düzeyde olumlu etki bırakan, yaratıcı ve eleştirel düşünce yapısına sahip, alanında liderlik yapabilecek kaliteli psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Psikolojik danışmanlar bireyin iyilik halini destekleyecek şekilde yaşam boyu gelişimi ve öğrenmeyi ilke edinerek ve bu durumu mesleki her türlü uygulamasına, kişisel yaşam felsefesine ve insana bakış açısına yansıtır.

Psikolojik danışmanlar, yaşam döngüsündeki gelişimsel basamaklar hakkında bilişsel ve sosyal psikolojide edinilmiş ilkeleri (duygusal, fiziksel ve ahlaki) ve kavramları  etkin olarak kullanırlar.

Meslek uzmanları, psikososyal ve kültürel faktörlerin insan gelişimi üzerindeki derin etkisinin farkındadırlar. Gelişimsel krizler için çözüm yolları önerebilirler.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programımız  çokkültürlülük kavramını önemser, belirli grupların (din, etkin köken, politik duruş, sosyoekonomik düzeye bağlı toplumsal sınıflar, dil, cinsel tercih, inanç sistemi, yaş grupları, özel gereksinimli bireyler) kültürel ihtiyaçlarını dikkate alır ve kültürel ihtiyaçlara uygun müdahaleleri hedefler.  Lisans programımız mesleki etik kurallara ve yasal yükümlülüklere bağlıdır. Buna göre hareket edilerek etik ikilemlerde ilgili kişiler bilgilendirilir,meslek etiğine uygun olarak profesyonel mesleki yeterlilik ve gelişim sağlanır. Ayrıca, mezunlarımızın eğitim sistemlerini, öğrenme yaklaşımlarını, öğrenmeyi etkileyen faktörleri bilmesi ve eğitimle ile ilgili sorunlara eleştirel düşünme yaklaşımı geliştirmeleri sağlanır.

Çevrimiçi Başvuru Formu

ŞİMDİ BAŞVUR
1
Hello,
Can we help you ?
Powered by