Search
Close this search box.

BAU Kıbrıs hakkında

20 YILI AŞKIN TECRÜBE İLE

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'ne hoşgeldiniz

2016 yılında yerel makamlardan kuruluş onayı alan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAU Kıbrıs)
, 2017–2018 eğitim-öğretim yılında akademik programlar sunmaya başlamıştır.
Misyonu, çeşitliliğe ve çok kültürlü anlayışa saygı duyarak ayrıcalıklı eğitim programları sağlamak,
akademik yaratıcılığı ve liderlik becerilerinin gelişimini teşvik etmek ve sosyal sorumluluk anlayışını aşılamaktır.
Tüm programlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Yüksek Öğrenim Akreditasyon Komisyonu (YODAK) tarafından yetkilendirilirken, BAU Kıbrıs Türkiye’de Türk Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından resmi olarak tanınmaktadır.
BAU Kıbrıs, Lefkoşa’daki Bahçeşehir Üniversitesi,
Washington’daki Bay Atlantic Üniversitesi,

BAU Kıbrıs, Lefkoşa’daki Bahçeşehir Üniversitesi, Washington’daki Bay Atlantic Üniversitesi, Berlin’deki Berlin Uluslararası Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Batum’daki BAU Uluslararası Üniversitesi Batumi ve İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (ana kampüs) gibi bir dizi üniversiteden oluşan BAU Global Eğitim Ağı’nın bir parçasıdır. Bu üniversiteler, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen öğrencilere lisans ve yüksek lisans programları sunmaktadır. Amacı, öğrencilerin birçok kıtaya ve ülkeye yayılmış eşit düzeydeki eğitim kaynaklarından yararlanma ve çeşitli kampüslerde eğitim alma şansı vererek uluslararası bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamaktır. Yerel otoriteler tarafından belirlenen gereklilikler ve bağımsız akreditasyon kuruluşlarının önem verdiği uluslararası standartlar, ortak bir ilkeye bağlı olan bu kuruluşların tümü tarafından karşılanmaktadır
BAU Kıbrıs, büyüyen öğrenci kitlesinin taleplerini karşılamak ve onlara bu milenyumun gerektirdiği yaratıcılık ve liderlik becerilerini kazandırarak onları geleceğe hazırlamak için eğitim altyapısını ve akademik kadrosunu en son küresel standartları karşılayacak şekilde sürekli olarak geliştirmektedir. Bu bağlamda kurum, çeşitliliği ve çok kültürlü anlayışı desteklerken, akademik yeniliği, mesleki ve toplumsal becerilerin büyümesini teşvik eden bir kültürü desteklemeyi kendine görev edinmiştir.

Misyonumuz

Bilim, teknoloji ve sanatın sınırlarını zorlayan, öğrencilerine öğrenme ve potansiyellerine ulaşmaları için en iyi akademik desteği sağlayan, bölgesel ve sosyal kalkınmaya değer veren ve dünya standartlarında liberal bir üniversite olmak.

Vizyonumuz

Kişisel ve profesyonel olarak sürekli kendimizi geliştirmek, sorunlara çözüm odaklı yaklaşmak, insan haklarına ve farklılıklara saygı duymak, doğaya ve tüm canlılara duyarlı olmak, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, evrensel yetkinliklere sahip, etik ve mesleki değerlere saygılı, multidisipliner yaklaşımlara açık, gelişime açık insanlar yetiştiren bir üniversite olmaktır.

0
Her Sınıfta Maksimum
% 0
Uluslararası Öğrenci
0
Öğretim görevlisi başı
0
Farklı ülgekeden gelen öğrencilerin oluşturduğu çok kültürlü bir ortam