Search
Close this search box.

Assist. Prof. Dr. Enil Afşaroğlu

Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

 • Group:ECONOMICS ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES

Assist. Prof. Dr. Enil Afşaroğlu

Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

A. Education

Program University Degree Year
Foundation in

Psychology

Universität Leipzig 2002
Psychology & Clinical

Psychology

Freie Universität

Berlin (University of

Berlin)

Bachelor & Master

Dipl.Psychologin

2007
Psychotherapy Science Sigmund Freud

University, Vienna

Doctorate 2012

 

B. Academic Titles

Title University Scientific Field Year
Assistant Professor European University of Lefke Psychology 2014

 

 C. Work Experience

Program Position University Period
Psychology Lecturer Bahçeşehir Cyprus University 2022 – current
Psychology Lecturer Eastern Mediterranean University 2019 – 2020
Psychology Lecturer European University of Lefke 2014 – 2019

  

D. Publications

1. Publications listed under Web of Science (SSCI or SCI-Expanded)

Afşaroğlu, Enil; Okutur, Kerem; Demir, Gökhan. (2010). Beliefs of Cancer Patients on the Reason of Cancer: “Why Do I Have Cancer?” PMID: 20658726 Journal of the Balkan Union of Oncology.

Afşaroğlu, Enil; Dişel, Umut; Gürkut, Özlem. (2010). The Attitudes of Persons in Close Relations Those with Cancer, Towards Those with Cancer and The Patients’ Perception. Journal of Pediatric Hematology/Oncology; 32 (1): 69-70

 

2. Publications listed under other indexes

 • Eren-Afşaroğlu E.; Okray Z. (2016) The “violence phenomena” reflected in drawings of school-age children in Northern Cyprus. Global Journal of Counseling and Guidance in Schools: Current Perspectives. Volume 06, Issue 1, (2016) 18-28.
 • Okray Z; Afşaroğlu-Eren E. (2015). Scale of remembered relationship with parents: Evaluation of psychometric properties on university students. Global Journal of Guidance and Counselling. Volume 05, Issue 1, (2015) 16-25.
 • Afşaroğlu-Eren E. (2016). Growing By Embracing And Overcoming Traumas. Journal of Modern Education Review (JMER). (JMER20160530-2 1st submission received: 05/30/16). Issue 8.
 • Afşaroğlu-Eren E. (2017). ‘Niteliksel Görüşme Yöntemi İle Meme Kanserine İlişkin Anksiyete Ölçeğinin Ön Çalışması’ ASOS JOURNAL, The Journal of Academic Social Science (Yıl:5, Sayı:45, Mayıs 2017, s.27-36)
 • Afşaroğlu-Eren E. (2017). “Olgu Sunumu: 17 Yaşındaki Erkek Ergenin Küçük Bir Kız Çocuğu Olma Arzusu”. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi. Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:6 (2017 Kasım)
 • Afşaroğlu-Eren E. (2017). “Çocuğun Kendi Dili İçinden Resmini Değerlendirmek: Duygu ve Renk Çemberi İle Çocuk Resimlerinin Değerlendirilmesi” Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi. Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:6 (2017 Kasım)

 

3. Conference Publications

 • Afşaroğlu-Eren, Enil & Dürü, Ç. Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları, Algılanan Sosyal Destek ve Gestalt Temas Biçimlerinin Psikopatoloji Üzerine Etkisi. International Eurasian Educational Research Congress. 19-22.06.2019. Ankara.
 • Afşaroğlu-Eren, E. “Çocuğun Kendi Dili İçinden Resmini Değerlendirmek: Duygu ve Renk Çemberi İle Çocuk Resimlerinin Değerlendirilmesi” Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 18-20 Mayıs 2017 Alanya.
 • Afşaroğlu-Eren, E. “Çocukluk Kayıtlarındaki Duygusal Şiddet Olgusunun Yetişkin Döneme Yansımaları” Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 18-20 Mayıs 2017 Alanya.
 • Afşaroğlu-Eren, E. “Ebeveyn Kaybı Olan Çocuğa Okulda Yaklaşım: İki Olgu Sunumu16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu 8-11 Mayıs 2017 Kıbrıs.
 • Afşaroğlu E. “The First Step towards Creating an Anxiety Scale in Patients with Breast Cancer by Means of a Qualitative Interview Method.” 13th World Congress of PsychoOncology, Antalya.
 • Afsaroglu-Eren, Enil. Olgu Sunumu: 17 Yaşındaki Erkek Ergenin Küçük Bir Kız Çocuğu Olma Arzusu 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu 5-6 Mayıs 2017 Ankara.
 • Afşaroğlu E, Özdemir N, Dişel, U. (2010). Kanserin Hasta Yakınları Üzerindeki Psikolojik Etkileri. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi (TPK), Mersin, Turkey.
 • Afşaroğlu E; Dişel U; Gürkut, Ö. (2009). Toplum ve Sağlık Çalışanları Gözüyle Kanser. 18. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye.
 • Afşaroğlu Enil, Okutur S. Kerem, Demir O. Gökhan (2009). Kanserli Hastaların Kanser Oluşumuna İlişkin İnanışları: “Ben Neden Kanser Oldum?”. 18. Ulusal Kanser Kongresi, 15(2), 303-309.

 

4. Other Publications

Eren-Afsaroglu E. (2018). Gestalttherapie Mit Kindern. Academic Research In Social, Human And Administrative Sciences-II. Gece Kitaplığı, Ankara.

 

E. Research Topics

 • Parenting styles
 • Early childhood and emotional development
 • Qualitative methods in emotion studies
 • Trauma studies
 • Children’s drawings