Search
Close this search box.

Assoc. Prof. Dr. Kozan Uzunoğlu

Faculty of Architecture and Engineering

 • Group:Architecture and Engineering

Assoc. Prof. Dr. Kozan Uzunoğlu

Faculty of Architecture and Engineering

A. Education

Program University Degree Year
Architecture Middle East Technical University Bachelor 1987
Architecture Middle East Technical University Master 1990
Architecture Near East University Phd 2014

 

B. Academic Titles

Titles University Scientific Field Year
Assist. Prof. Dr. Near East University Architecture 2018
Assoc. Prof. Dr. Bahçeşehir Cyprus University Architecture 2022

 

C. Work Experience

Program Position University Period
Architecture Lecturer Near East University 1994
Architecture Lecturer Bahçeşehir Cyprus University 2019 – now

 

D. Administrative Positions

Program Position University Period
Architecture Faculty Coordinator Near East University 2014 – 2016
Architecture Head of Department Near East University 2017 – 2019

 

E. Supervised Thesis

1. Master’s Degree

a. Khalid Martini “Evaluation of Public Libraries in North Cyprus according to the Indoor Environment Quality Criteria”, Mimarlık Anabilim Dalı (Eş danışman Yrd.Doç.Dr. Enis Faik Arcan ile birlikte), 2020.

b. Ali, Mohammed Ali Saleh: “Shading and Air Flow Analysis on Selected Residential Buildings in Al-Bayda City, Libya”, Mimarlık Anabilim Dalı (Eş danışman, Yrd.Doç.Dr. Çimen Kırmızı Özburak ile birlikte), 2019.

c. Tarboush, Ali: “Building Integrated Photovoltaic Solar Cells For Small Roof Tiles”, Mimarlık Anabilim Dalı (Eş danışman, Yrd.Doç.Dr. Lida Ebrahimi Vefai ile birlikte), 2019.

d. Milad E. Mohamed Edleim: “Evaluating Architectural Design for the Disabled Students in Libyan High School”, Mimarlık Anabilim Dalı, 2019.

e. Maamoon Ammoun: “A Study on Flexible Shelter Units for Refugees Camps”, Mimarlık Anabilim Dalı, 2018.

f. Amin, Ramyar Mohammed M: ”Measuring Accessibility and Utilization of Parks in Gönyeli, Cyprus”, Mimarlık Anabilim Dalı (Eş danışman, Dr. Can Kara ile birlikte), 2018.

g. Kareim, Rozhgar Hussein: “Comparative Study on Thermal Performances of Traditional and Contemporary Houses, in Erbal, Iraq”, Mimarlık Anabilim Dalı (Eş danışman, Dr. Can Kara ile birlikte), 2018.

h. Zhyar Abdalla: “Post Occupation Evaluation in New Eskan Housing Settlements”, Mimarlık Anabilim Dalı, 2018.

i.Ümran Duman: “Evrensel Tasarımın Kamusal Yapılarda Engelliler için Önemi: KKTC İçişleri Bakanlığı Binasının İncelenmesi”, Mimarlık Anabilim Dalı, 2017.

j. Çağlayan Akbaş: “Çift Kabuk Cephe Sistemleri ve Ydü Yeni Rektörlük Binası Üzerine Öneri Çalışma”, Mimarlık Anabilim Dalı, 2017.

k. Selin Laleci: “Evaluation on the Use of Residential Courtyards in Walled City Nicosia”, Mimarlık Anabilim Dalı (Eş danışman Doç. Dr. Özge Özden ile birlikte), 2017.

 

F. Publications

 

 1. Publications listed under Web of Science (SSCI veya SCI-Expanded)
 • Uzunoğlu, S. S. & Uzunoğlu, K. (2020). Accessibility of the old cities for the Blind-Is Nicosia walled city accessible for the blind? International Journal of Advanced and Applied Sciences, 7(10) 2020, Pages: 86-94.
 • Zhyar, A. H., & Uzunoğlu, K. (2020). Evaluation of the residents’ satisfaction with high rise housing in new Eskan/Erbil–Iraq as a gated community. International Journal of Advanced and Applied Sciences. 7(11) 2020, Pages: 25-36.
 • Ammoun, M., & Uzunoğlu, K. (2020). A Study on Flexible Cluster Units for Refugees Camps. European Journal of Sustainable Development. 9 (3), 641
 • Uzunoğlu, K., & Uzunoğlu, S. S. (2020). The Importance of Pedestrianization in Cities- Assessment of Pedestrianized Streets in Nicosia Walled City. European Journal of Sustainable Development. 9(2) (2020), p. 589.
 • Asilsoy B., Laleci S., Yıldırım S., Uzunoğlu K., Fuller Ö. Ö. (2017). Environmental Awareness and Knowledge among Architecture Students in N. Cyprus. International Journal of Educational Sciences (ESCI Index).
 • Asilsoy B., Laleci S., Yıldırım S., Uzunoğlu K., Fuller Ö. Ö., 2016, Evaluation of Environmental Worldview from the Perspectives of Undergraduate Students in N. Cyprus, European Journal of Sustainable Development, 5( 4), (ESCI Index).
 • Uzunoğlu K., Harun Ö., (2014). Toplu Konutların Ön Tasarım Aşamasında Değerlendirilmesi. Evaluation of Mass Housing at the Pre-Design Stage Megaron, 9 ( 3) 167 – 189. (EBSCO Host Art Architecture Complete).
 • Uzunoğlu, K., Uzunoğlu, S.S. (2011). Project Evaluation Process with Classified Objective Criteria in Architectural Education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 28, 1004-1010.Uzunoğlu, S. S., Uzunoğlu, K. (2011). The Application of Formal Perception of Gestalt in Architectural Education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 28, 993-1003.

 

 1. Publications listed under Scopus
 • Saleh Ali M. A., Uzunoğlu, K., & Özburak, Ç. (2021). Shading and Air Flow Analysis on Selected Residential Buildings in Al – Bayda City, Libya. International Journal of Sustainable Development and Planning. 16(3). pp. 463-478. https://doi.org/10.18280/ijsdp.160307, SCOPUS index.
 • Duman, Ü. & Uzunoğlu, K. (2021). The Importance of Universal Design for the Disabled in Public Buildings: A Public Building in Northern Cyprus as a Case Study. Civil Engineering and Architecture. 9(3). pp. 690-707. https://doi.org/10.13189/cea.2021.090312, SCOPUS index.
 • Uzunoğlu, S. S., Uzunoğlu, K., & Arcan, E. F. (2017). Awareness of Undergraduate Students about Environmental Factors in Architectural Design. Ponte-International Journal of Sciences and Research.73(9), 174-188, (SCOPUS Index).
 1. Publications listed under ULAKBIM

 

 1. Conference Publications
 • Asilsoy, B., Laleci, S., Yıldırım, S., Uzunoğlu, K., & Özden Fuller, Ö. (2016). Evaluation of Environmental Worldview from the Perspectives Undergraduate Students in North Cyprus. In proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Development.
 • Uzunoğlu, S., Erçin, Ç., ve Uzunoğlu, K. (2016). Geleneksel Konut Mimarisinde İç Mekan Kurgusunun, Geçmişten Günümüze Analizi, Kıbrıs Kalavaç Köy Örneği. 5. Uluslarası İç Mimarlık Sempozyumu. İstanbul: Mimar Sinan Güzel sanatlar Akademisi.
 • Uzunoğlu K., Tülbentçi T., Querish A., (2007). Hastane Planlamasında Kullanıcı gereksinmeleri ve Standartlar. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, KKTC,YDÜ – Lefkoşa.
 • Asilsoy, B., Laleci, S., Yıldırım, S., Uzunoğlu, K., & Özden Fuller, Ö. (2017). Evaluation of Biodiversity and Nature Conservation Awareness among Undergraduate Students in N. Cyprus. In proceedings of 6th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER-2017). Kyrenia: Academic World Education and Research Center.
 • Uzunoğlu, S. S., Uzunoğlu, K., & Arcan, E. F. (2017). Evaluation on Awareness Of Undergraduate Architecture Students in Environmental Factors in Architectural Design. In proceedings of 6th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER-2017). Kyrenia: Academic World Education and Research Center.

 

 1. Other Publications
 • Uzunoğlu, S., Erçin, Ç., ve Uzunoğlu, K. (2017). Kuzey Kıbrıs’ta Bir Türk Köyü Kalavaç/A Turkish Village in North Cyprus, Kalavaç. ISBN: 978-605-9415-18-7. Lefkoşa: YDÜ Yayınları.
 • Uzunoğlu Kozan, Davulcu T., “Urban Traditional Architecture Building in Kyrenia”, Twelve Traditional Cyprus Houses, sponsored by U.N.H.C.R Nicosia, 1995. (Kitapta bölüm).
 • Uzunoğlu, K., Uzunoğlu S. S. (2017). Kuzey Kıbrıs’taki Konutlarda Yapı Fiziği Kusurlarının Giderilmesine Ilişkin Bir Strateji Önerisi. Mimarca, KTMMOB Mimarlar Odası Yayınları, Yıl 28, Sayı 84, s. 65-71.
 • Uzunoğlu, K., Yücel Besim, D., Camiz, A., Oktay Vehbi, Beser. (2020). IV. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, Mimarlığın Hafızası: KKTC’deki Toplumsal Belleğin Korunması ve Sürdürülmesindeki Rol ve Sorumluluklar. KTMMOB Mimarlar Odası (30 Ekim 2015), Lefkoşa
 • Uzunoğlu K., Alpar Atun, R., Hürol, Y., & Özdeniz, M. (2014). KKTC’de Mimarlıkta Lisansüstü Eğitimi. KKTC III. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, Mimarlık Eğitim ve Meslek Alanında Bütünleşme ve Dayanışma. Lefkoşa: Organizasyon: KTMMOB Mimarlar Odası.
 • Uzunoğlu K., Tuğun Ö., Komili G., Gertik, A., Karaderi, Ş. (2013). Eko Köy Turizmi’nde Bina ve Hizmetlerin Sertifikalandırılması. I. Ulusal Eko Turizm, Eko Üretim ve Eko Köy: Bağlıköy Örneği Sempozyumu-Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke.
 • Uzunoğlu K., ve Diğerleri, “K.K.T.C Mimarlık ve Eğtim Kurultayı Meslek Pratiği grubu çalışmaları”, KKTC 1. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı. Organizasyon; KTMMOB Mimarlar Odası, 3 – 4 Mayıs 2007
 • Aktaç, T., Dinsev, M., Aksugür, N., Uzunoglu, K., & l Erkan, E. (2007). K.K.T.C mimarlık ve eğtim kurultayı meslek pratiği grubu çalışmaları. KKTC 1. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı. Lefkoşa: KTMMOB Mimarlar Odası.
 • Uzunoğlu, S., Uzunoğlu K. (2006). Kentin Sürdürülebilirliğinde Bölge Planlamasının Önemi ve Mehmet Akif Caddesinin (Dereboyu) Yayalandırılmasına İlişkin Öneri Fikir Projesi. II Konut Kurultayı – Kuzey Kıbrıs’ta Konut– Sorunlar–Öneriler, KTMMOB, 8-10 Mart, Lefkoşa.

G. Research Topics

 • Passive Solar Building Design;

Studies and researches are carried out to ensure thermal comfort in newly designed or existing houses by controlling natural climate elements.

 • Modular Coordination;

In architectural design, detailing studies are carried out by taking into account the dimensional standards of the building components as well as their technical performance.