Search
Close this search box.

Dr. Nur Ağdelen

Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

  • Group:ECONOMICS ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES

Dr. Nur Ağdelen

Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

A. Education

Program University Degree Year
Psychological Counselling & Guidance Istanbul University Undergraduate 2008
Psychological Counselling & Guidance Istanbul University Postgraduate 2013
Social Psychology Istanbul University Doctorate 2019

B. Work Experience

Program Position University Period
Psychology Lecturer Bahçeşehir Cyprus University 2021- now

 

C. Publications

a. Ağdelen, N. (2017). Aile değerleri ölçeği. Sosyal psikolojide değerler ve ahlak: Kuramlar ve ölçekler (1. Baskı) içinde (27-37). İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.

b. Ağdelen, N. (2017). Okul öncesi değerler ölçeği. Sosyal psikolojide değerler ve ahlak: Kuramlar ve ölçekler (1. Baskı) içinde (45-53). İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.

c. Ağdelen, N. (2017). Özgecilik ölçeği. Sosyal psikolojide değerler ve ahlak: Kuramlar ve ölçekler (1. Baskı) içinde (207-217). İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.