Search
Close this search box.

Prof. Dr. Bülent Evre

Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

  • Group:ECONOMICS ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, Senate

Prof. Dr. Bülent Evre

Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

A. Education

 

Program University Degree Year
English Language Teaching Gazi University Bachelor 1997
Political Science Hacettepe University Master’s 2000
Political Science Hacettepe University Doctorate 2005

 

B. Academic Titles

Unvan University  Scientific Field Year
Assist. Prof. Dr. Near East University Political Science 2007
 Assoc. Prof. Dr. Near East University Political Science 2012
Prof. Dr. Bahçeşehir Cyprus University Political Science and International Relations 2020

 

C. Work Experience

Program Position University Period
International Relations Lecturer Near East University 2005 – 2007
Political Science Senior Lecturer          Near East University 2007-2016
Public Administration Senior Lecturer European University of Lefke 2016-2019
Political Science and International Relations Senior Lecturer Bahçeşehir Cyprus University 2019-Now

 

D. Administrative Positions

Program Position University Period
Political Science Head of Department Near East University 2008-2016
Public Administration Head of Department European University of Lefke 2016-2019
Political Science and International Relations Head of Department Bahçeşehir Cyprus University 2020
Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Dean Bahçeşehir Cyprus University 2020
Institute of Social and Applied Sciences Institute Director Bahçeşehir Cyprus University 2020-Now
Academic Affairs Vice-Rector Bahçeşehir Cyprus University 2020-Now

 

E. Supervised Thesis

1. Master’s Degree

a. Savaş Toksöz “TC Kökenli KKTC Yurttaşlarının Oy Verme Davrnışı”, M.A. Lefke Avrupa Üniversitesi, (Ocak 2015).

b. Pepple, Dienye Dagogo “Evaluation of the Shortcomings of Majoritarian Federalism: A Case Study of Nigerian Federal System” M.A. European University of Lefke Institute Of Graduate Studies And Research, (Temmuz 2018).

c. Alioğlu, Ayşe “Siyasal Pazarlamanın KKTC Seçimlerindeki Kullanımı: 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimleri Örneği”, M.A. Lefke Avrupa Üniversitesi, (Ocak 2019).

d. Cenapoğlu, Hakan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne İlçesindeki Belediye Başkanlarının Liderlik Tarzlarına İlişkin Bir Değerlendirme”, M.A. Lefke Avrupa Üniversitesi, (Ocak 2019).

e. Özkardaş, Mehmet “Kıbrıs Sorunu Bağlamında KKTC’de İktidar-Muhalefet İlişkileri(1983-1993)”, M.A. Lefke Avrupa Üniversitesi, (16 Mayıs 2019).

f. Çavlan, Olgu “1990’dan 2000’li Yıllara Cumhuriyetçi Türk Partisinin İdeolojik Dönüşümü”, M.A. Lefke Avrupa Üniversitesi, (16 Mayıs 2019).

g. Gül, Gülüm “Parti Tipolojileri Bağlamında Yeniden Doğuş Partisi Üzerine Bir Değerlendirme”, M.A. Lefke Avrupa Üniversitesi, (22 Temmuz 2019).

h. Iheoha, Maduabuchi Micheal “Political Parties and Democratic Consolidation in Nigeria’s Fourth Republic (1999-2018)”, M.A. Lefke Avrupa Üniversitesi, (25 Temmuz 2019).

i. Adıgüzel, Feride “Oy Verme Davranışlarına Yönelik Farklı Yaklaşımlar: Türkiye Örneği”, ”, M.A. Lefke Avrupa Üniversitesi, (29 Ocak 2021). (Eş Danışmanlık)

2. PhD

a. Tomgüsehan, Turgül “Türkiye’de Çözüm Sürecinde Yazılı Basının Eleştirel Söylem Analizi: Sabah ve Özgür Gündem Örnek Olayı”, Ph.D. Yakın Doğu Üniversitesi, (Ocak 2017). (Eş Danışmanlık)

b. Savaş Toksöz “Kıbrıs ve Türkiye Kökenli KKTC Yurttaşlarının Siyasal Toplumsallaşma Süreçleri”, Ph.D. Lefke Avrupa Üniversitesi, (Ekim 2021). (Eş Danışmanlık)

 

F. Publications

1. Publications listed under Web of Science (SSCI veya SCI-Expanded)

a. Evre, Bülent “A Challenge to Integral Reality or the Complicity between Global Power and Global Terror”, Studies in Conflict and Terrorism, Volume 30, Number 10 (October, 2007) (SSCI)

b. Evre, Bülent “The Crisis of Justifying Ethical-Political Values in Modern Thought: From the Imposing Universality to the Inviting Universality”, Amme İdaresi Dergisi, cilt 45 sayı 1, 2012: 1-19. (SSCI)

c. Evre, Bülent “The Modifications of Enclave Mentality and Identity Issues in a Post-conflict Society: a Critical Review of a Psychopolitical Analysis of Cyprus” European Journal of Psychotraumatology, [S.l.], Volume 6, (February 2015). (SSCI)

d. Evre, Bülent “Book Review: Enemies on the couch: A psychopolitical journey through war and peace” Mediterranean Politics, Volume 20, Issue 3, (June 2015). (SSCI)

e. Evre, Bülent “Theoretical Deadlocks and Practical Consequences of Neo-liberalism: A Paradigm Crisis”, Amme İdaresi Dergisi, cilt 48 sayı 4, 2015: 1-18. (SSCI)

f. Evre, Bülent “Rethinking Hegemony”, Political Studies Review, Volume 15, Issue 3, (June 2017). (SSCI)

2. Publications listed under Scopus

a. Evre, Bülent and İsmet Parlak “The Otherization of the West in the Turkish Press: A Discursive Analysis of the Caricature Crisis”, European Journal of Social Sciences, Volume6, Number 3, (June, 2008): 331-341.(SCOPUS)

3. Publications listed under ULAKBIM

a. Evre, Bülent “The Adolescent Youngsters’ Levels and Forms of Political Participation in TRNC: A 9-Year Cohort Study”. Turkish Studies, 15(3), 2020: 1865-1888. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40241

b. Evre, Bülent ve Toksöz, Savaş “The Voting Behaviour of Turkish Republic of Northern Cyprus Citizens with Turkey Origin”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (4), 2018: 2885-2898.

c. Evre, Bülent “New Form(s) of Changing Politics in the Late Modern or Post-Modern Context”. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 1, 2011:65-75.

d. Evre, Bülent ve Leyla Kahraman “The Conceptions of “Democracy” in Turkish Political Party Programs: A Case Study of JDP(AKP) and RPP(CHP) in Comparative Perspective”, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, sayı 1, 2008:63-80.

e. Evre Bülent “The Influence of Young Turk Movement on Cyprus”, Akademik Araştırmalar Dergisi, sayı 35, Kasım 2007-Ocak 2008: 10-18.

f. Evre, Bülent “Postmodernism as a Way of Thinking and Its Main Parameters”, Akdeniz İİBF Dergisi, sayı 13, Mayıs 2007: 1-23.

g. Evre, Bülent “The Demographic Profiles of the Turkish Cypriot Elites”, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 2, 2011:113-132.

4. Conference Publications

a. Evre, Bülent “The Politico-Psychological Factors Of The Cyprus Conflict”, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, Volume XXI (February 2017): 161-173. (ISI Thomson Reuters WEB of SCIENCE).

b. Evre, Bülent “Cyprus Problem from a Perspective of Social Identity : the Sanctity of Greek Cypriotness and Turkish Cypriotness”, Война и сакральность: Материалы Четвертых междунар. науч. чт. «Мир и война: культурные контексты социальной агрессии» (Санкт-Петербург – Выборг – Старая Ладога, 1–4 октября 2009 г.) / отв. ред. И.О. Ермаченко, С.М. Капилупи. М.; СПб.: ИВИ РАН, 2010. С. 241-245.

c. Evre, Bülent “Cyprus Issue and the Conservative Attitudes of the Turkish Cypriots and Greek Cypriots”, Conference on New Conservatisms and New Approaches (at Anglo-American University,Czech Republic), May 14-15, 2010.

d. Evre, Bülent “The Impact of Internet on Political Participation Among University Students”, 9th LUMEN Conference CATES2017, November 24th-25th, 2017, Targoviste, Romania

e. Evre, Bülent ve Savaş Toksöz “KKTC’deki Liseli Gençlerin Siyasal Katılımı ve Tutumları: 9 Yıllık Kohort Çalışması”, ICOAEF’ 19 V. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Sciences, Kyrenia, 9-11 April 2019.

f. Evre, Bülent “KKTC’deki Yürütme Gücünün Etkin Hükümet Anlayışı Bakımından Değerlendirilmesi”, ICOAEF’ 19 V. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Sciences, Kyrenia, 9-11 April 2019.

g. Evre, Bülent ve Leyla Kahraman “Türk Siyasal Yaşamındaki Partilerin ‘Demokrasi’ Kavramlaştırmaları: Karşılaştırmalı Perspektifle AKP ve CHP Örnek Olayı”, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 28-30 Kasım, 2007.

h. Evre, Bülent “Kıbrıslı Türk Siyasal Seçkinlerin Demografik Profilleri”, II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, İzmir, Ekim 21-25, 2010.

ı. Evre, Bülent “Karşılaştırmalı Perspektifle Kıbrıs Türk Toplumunda Ayrılıkçılık ve İzolasyonlar”, Uluslararası İzolasyonlar Sempozyumu, Lefkoşa, 24-26 Kasım 2011.

i. Evre, Bülent”Neo-liberalizmin Teorik Açmazları ve Pratik Sonuçları: Bir Paradigma Krizi”, Neo-liberal Dönüşüm Sempozyumu, Lefke, 30 Ekim-1 Kasım 2013.

j. Evre, Bülent “The Impact of Internet on Political Participation Among University

k. Evre, Bülent ve Mert Karcı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde E-Belediyecilik”, Uluslararası İyi Yerel Yönetim Uygulamaları Konferansı, Selçuk-İzmir, 13-14 Nisan 2018.

l. Evre, Bülent ve Savaş Toksöz “Türkiye Kökenli KKTC Yurttaşlarının Oy Verme Davranışları”, ASEAD Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, 5-7 Mayıs 2018.

m. Evre, Bülent “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Kamu Yönetimi Reformu: Performans Değerlendirmesi”, 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu- KAYSEM13, Gaziantep, 18-20 Nisan 2019.

5. Books & Book Chapters

a. Evre, Bülent, Postmodern Paradoks ve Siyaset, Ankara: Adımlar Yayınevi, 2009.

b. Evre, Bülent, Kıbrıs Türk Milliyetçiliği: Oluşumu ve Gelişimi, Lefkoşa: Işık Kitabevi Yayınları, 2004.

c. Evre, Bülent “Kıbrıs: Kıbrıs’ın Resmi Söylem Nesnesi Olarak Oluşumu ve Bazı Siyasal İşlevleri”. Fikret Başkaya ve Tolga Ersoy (Der.), Resmi İdeoloji Sözlüğü, Ankara: Özgür Üniversite Kitaplığı, 2007: 353-370.
d. Evre, Bülent “Söylem Analizine Yönelik Farklı Yaklaşımlar: Bir Sınıflandırma Girişimi”. İsmet Parlak (Der.), Medyada Gerçekliğin İnşası: Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış, Konya: Çizgi Kitabevi, 2009: 107-152.

e. Evre, Bülent “Political System of the Turkish Republic of Northern Cyprus”. Stanislav Tkachenko and Muhittin T. Özsağlam (Ed.), Isolated Part of Cyprus, St. Petersburg: Saint-Petersburg State University Press, 2011: Chapter 3.

f. Evre, Bülent “Karşılaştırmalı Perspektifle Kıbrıs Türk Toplumunda Ayrılıkçılık ve İzolasyonlar”. Mehmet Hasgüler vd. (Der.), Uluslararası İzolasyonlar, İstanbul: Alfa Yayınları, 2012: 140-157.

g. Evre, Bülent,(Çev.) Waldron, Jeremy “Liberalizmin Kuramsal Temelleri”, , Cennet Uslu (Der.), Liberalizm El Kitabı, Ankara: Kadim Yayınları, 2013: 161-193.

h. Evre, Bülent “TC-KKTC Arasındaki Ekonomik İşbirliği Protokolleri: Sosyal Devletten Neoliberal Devlete”. Okan V. Şafaklı ve Harun Şeşen (Der.), Kıbrıs Türk Ekonomisinin Dünü ve Bugünü, Ankara: Detay Yayıncılık, 2017:79-98.

i. Evre, Bülent, (Okan V. Şafaklı ve Harun Şeşen ile), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yerel Yönetimlerin İdari, Mali Yapısı ve Denetimi, Ankara: Detay Yayıncılık, 2018.

6. Other Publications

a. Evre, Bülent “Sosyo-Politik Narsisizm ve İktidar İlişkileri”, LAU Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 1, Haziran 2019: 106-110.

b. Evre, Bülent “Siyaset Psikolojisinde Durumcu ve Eğilimci Yaklaşımlar” LAU Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 1, Haziran 2018

c. Evre, Bülent “Türkiye’de Terörizmin Politik Psikolojisi” LAU Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 2, Aralık 2016

d. Evre, Bülent “Kıbrıslı Bir Portre: Ahmet Mithat Berberoğlu”, Kıbrıs Mektubu, sayı 6, 2001: 46-47.

e. Evre, Bülent “Türkiye’deki Kıbrıslıların Örgütlenme Girişimi”, Kıbrıs Mektubu, sayı 3, 2001: 15-20.

f. Evre, Bülent “İsmail Tansu’nun TMT Anıları: Aslında Hiç Kimse Uyumuyordu”, Kıbrıs Mektubu, sayı 3, 2001: 41-43.

g. Evre, Bülent “Kıbrıslı Bir Portre: Müftü Mehmet Dana Efendi”, Kıbrıs Mektubu, sayı 1, 2002: 11-13.

h. Evre, Bülent “Küreselleşme ve Kültürel Kimlikler”, Kıbrıs Mektubu, sayı 6, 2002: 12-15.

i. Evre, Bülent “Kıbrıs Türk Sendikal Hareketinin İlk Lideri: Hasan Şaşmaz”, Kıbrıs Mektubu, sayı 3, 2003: 37-39.

j. Evre, Bülent “1930’lu Yıllarda Türkiye Basını ve Kıbrıs”, Tarih ve Toplum, sayı 229, 2003: 13-18.

k. Evre, Bülent “Kıbrıs’ta Milliyetçilik versus Kıbrıslılık”, Birikim, sayı 181, 2004: 27-34.

l. Evre, Bülent “Küreselleşme Süreçleri ve Kıbrıs Türk Toplumundaki Bazı Görünümleri” Kıbrıs Yazıları Dergisi, sayı 2, 2006:26-35.

m. Evre, Bülent “Müzakereler Sürecinde Şeffaflık ve Talat’ın Demokratlıkla İmtihanı”, Gaile, sayı 3, (Haziran 2008).

n. Evre Bülent “Kıbrıslı Türklerin Güvenliğini AB mi yoksa Türkiye mi sağlayabilir?: İki Öneri”, Gaile, (Ocak 2009).

o. Evre, Bülent “Ütopyalardan Distopyalara ya da Krizli Dönemler”, Gaile, (Ocak 2011).

p. Evre, Bülent “KKTC’nin Dünyadaki Özelleştirme Uygulamalarından Çıkaracağı Dersler ve Alternatifler(i)”, Gaile, 3 Nisan 2011.

q. Evre, Bülent “Kıbrıslı Türklerde “Yeni” Onur Anlayışı ve Toplumsal Varoluş”, Gaile, (Şubat 2011).

r. Evre, Bülent ”KKTC: Düşük Devlet Kapasiteli Demokrasi” Stratejik Düşünce Dergisi, Temmuz 2012: 56-61.

s. Evre, Bülent “Stoisizm Kıbrıs’ta Barışın İnşasına Katkıda Bulunabilir mi?”, Gaile, 10 Mayıs 2014.

t. Evre, Bülent “Kıbrıs Türk Siyasal Yaşamında Bir Norm Olarak Yakınma Siyaseti”,Gaile, sayı 351, 3 Ocak 2016.

u. Evre, Bülent “Noktasal Düşünme Biçiminin Sefaleti”, Gaile, sayı 382, 7 Ağustos 2016.

v. Evre, Bülent “Post-Hakikat Döneminde Siyaset Tarzı” Gaile, sayı 420, 28 Mayıs 2017.

w. Evre, Bülent “Dekadans Döneminin Küresel ve Yerel Göstergeleri ya da Kaybettiklerimiz”, Gaile, sayı 460, 9 Ocak 2019.

 

G. Research Topics

Prof. Dr. Bülent Evre’s academic studies cover political thought, political institutions and political behaviour.

1. His works in the area of political thought focus particularly on the crisis of modern political theory and postmodernism as contemporary political thought. Accordingly, issues such as the justification of modern political thought and the crisis of neoliberalism are discussed with a critical approach.

2. In hir works regarding the field of political institutions; the topics such as the political system, effective executive and local governments are examined and evaluated through the case study of the Turkish Republic of Northern Cyprus.

3. His studies on political behaviour include both theoretical studies on political psychology and political participation. In this context, there are empirical studies on the political participation of young people and the Turkish Cypriot political life.

4. In the area of conflict resolution, there are also studies focusing on the Cyprus conflict and its politico-psychological factors.