Search
Close this search box.

Prof. Dr. Veclal Gündüz

Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

 • Group:ECONOMICS ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, Senate

Prof. Dr. Veclal Gündüz

Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

A. Education

Program University Degree Year
Business Administration Marmara University Bachelor 1997
Banking Marmara University Master 2000
Banking Marmara University PhD 2004

 

B. Academic Titles

Unvan Üniversite/University Scientific Field Yıl / Year
Assist. Prof. Dr. University of Mediterranean Karpasia 2012
Assoc. Prof. Dr. University of Mediterranean Karpasia Finance 2016
Prof. Dr. Bahçeşehir Cyprus University Finance 2022

 

 C. Work Experience

1. Academic

Program Position University Period
Banking and Finance

 

Lecturer Bahçeşehir Cyprus University 2020-
Accounting Senior Lecturer European University of Lefke 2010-2013
Business Administration Instructor Dr. METU NCC 2011-2013
Banking and Finance

Tourism

Senior Lecturer Eastern Mediterranean University 2011-2012/Spring
Business Administration Lecturer University of Mediterranean Karpasia 2012-2013
Senior Lecturer 2014-2020
Business Administration

Banking and Finance

Part time Lecturer Near East University 2011-2020

 

2. Banking & Finance

No   Duration Title
1 Kamu İşçileri Kalkınma Kooperatifi Ltd. 17.12.2019-30.06.2022 Vice President
2 Viyabank Ltd 08.11.2019-09.06.2022 Board Member
3 Kamu İşçileri Sendikası 01.11.2018- 30.06.2022 Economic Advisor
4 Kıbrıs Kapital Bank Ltd. 24.01.2017 – 19.10.2017 Marketing Manager
5 Creditwest Bank Ltd. 02.07.2007 – 23.01.2012 Marketing Manager
6 Oyak Bank AŞ Girne Şubesi 08.03.2005– 29.06.2007 Senior Customer Representative
Oyak Bank AŞ Lefkoşa Şubesi 01.03.2003 –07.03.2005 Customer Representative
Oyak Bank AŞ

Genel Müdürlük/Kredi Tahsis

08.12.1997 –28.02.2003 Credit Analyst
7 Koç Tüketici Finans A.Ş. 01.05.1996- 15.07.1996 Internship
8 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 23.09.1996- 04.10.1996 Internship

 

D. Administrative Positions

Program Position University Period
Faculty of Economics, Administrative & Social Scences Faculty Dean Bahçeşehir Cyprus University 2020 – still
Banking & Finance Head of Department Bahçeşehir Cyprus University 2020 – still
Executive Board Member Bahçeşehir Cyprus University 2020 – still
Board of Senate Member Bahçeşehir Cyprus University 2020 – still
Business Administration Head of Department Bahçeşehir Cyprus University 2021- still
Rectorate Vice Rector University of Mediterranean Karpasia 2019-2020
Business Administration Head of Department University of Mediterranean Karpasia 2016-2019
Institute of Social Sciences Vice Director University of Mediterranean Karpasia 2017-2019
Etik Kurul Komitesi Member University of Mediterranean Karpasia 2014-2020
Executive Board Member University of Mediterranean Karpasia 2014-2020
Board of Senate Member University of Mediterranean Karpasia 2014-2020
AR-GE Koordinatörlüğü Member University of Mediterranean Karpasia 2019-2020
Dicipline Commitee Member University of Mediterranean Karpasia 2014-2020
Business Administration Head of Department University of Mediterranean Karpasia 2018-2019
Vocational School Vice Director University of Mediterranean Karpasia 2015-2017

 

 E. Supervised Thesis

Master’s Degree

 1. Muhammad Abu BAKIR. “Inflation Rate and Inflation Targeting and The Role of State Bank of Pakistan”. 2015, September. MBA, AKÜN
 2. Sevil YÖNLÜER. “K.K.T.C’de Genel ve Vergi Yönünden Mali Tabloların Denetlenmesi ve Analizi”. 2016, Ocak. İşletme AKÜN
 3. Gülay Bayram ÇEKİCİ. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Bilişim Suçları, Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar ve Adli Bilişim”. 2016, Ocak. İşletme AKÜN
 4. Belgan KORAL. “Türk Bankası Müşterilerinin İnternet Bankacılığı Kullanımının Teknoloji Kabullenme Modeli ile, İncelenmesi”. 2016, Ocak. İşletme AKÜN
 5. Batur BEKİROĞLU. “KKTC’de Faaliyet Gösteren Özel Bankalarda Temel Bankacılık Programının Online Eğitimi”. 2016, Haziran. İşletme AKÜN
 6. Osman ÇETEREİSİ. “Teknoloji Kabul Modeli: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda Pay Point Kullanımını Etkileyen Faktörler”. 2017, Ocak. İşletme AKÜN
 7. Gülden ÖZKARA. “Kafe Sektöründe Müşteri Memnuniyetin ve Şıkayet Davranışının Önemi”. 2017, Ocak. İşletme AKÜN
 8. Ersin ÖĞRETİCİ. “KKTC Polis Teşkilatına Bağlı Çalışan Polis Mensuplarının Stresle Mücadele Tutumları ve Örgütsel Stres Kaynaklarının Bazı Değişkenler İşığında İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma” 2017, Şubat. İşletme AKÜN
 9. Murat BARDAKÇIOĞLU. “Kıbrıs Türk Polis Teşkilatındaki Vardiya Çalışma Sisteminin Değerlendirilmesi” 2017, Şubat. İşletme AKÜN
 10. Oral ORDU. “Polis Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. 2017, Haziran. İşletme AKÜN
 11. Erkut EFENDİ. “KKTC PGM’ne Bağlı Çalışan Polis Mensuplarının Mobbing Kavramına İlişkin Bakış Açılarının İncelenmesi”. 2017, Haziran. İşletme AKÜN
 12. Olgun TOPALCIK. “KKTC Bankacılık Sektöründe Mobbing ve İşe Yabancılaşma Üzerine Etkisi”. 2018, Ocak. İşletme AKÜN
 13. Sayfulslam Khalleefah Ahmed ABOUBAKR. “The Influence of Financial Development on Economic Growth in Libya”. 2018, January. Accounting, AKÜN
 14. Halil BETMEZOĞLU. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bağlamında Ortaöğretim Eğitimi Alan Öğrencilerin Siber Suçlar Hakkındaki Farkındalıklarının İncelenmesi”. 2018, Ocak. İşletme AKÜN
 15. Pembe BUDA. “İşletmelerde Mobbing ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri”. 2018, Şubat. İşletme AKÜN
 16. Mustafa AKGÜRGEN. “Status and Market Development of E-Commerce in Turkey and Facts & Figures”. 2018, June. MIS, AKÜN
 17. Okan GÖKALP. “KKTC Bankacılık Sektörünün Verimlik ve Karlılık Analizi: Türkiye, GKRK ve AB Ülkeleri Bankacılık Sektörleri ile Karşılaştırılması”. 2018, Temmuz. İşletme AKÜN
 18. M. ALMUNTSR. “Factors Effecting of Accounting Graduates’ Quality and the Extent of their Availability in Libyan Universities”. July, 2018. Accounting, AKÜN
 19. Abdulazez MOHAMAD. “Applying the Modern Principles of Administrative Accounting in the Libyan Commercial Banks”. 2018, November. Accounting, AKÜN
 20. Adebayo Michael ADEBISI. “The Importance of Management and Cost Accounting Tools in an Organization and The Impact on Financial Performance”. 2018, December. Accounting, AKÜN
 21. Gebro AYDIN. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yerel Yiyeceklerin Kıbrıs Markalaşmasına Etkisi”. 2019, Ocak. İşletme, AKÜN
 22. Onur YARKIN. “The Impact Of Social Media On The Political Decision Of Turkish Cypriot Community”. 2019, February. İşletme, AKÜN
 23. Samet ÇON. “İnşaat Sektöründe Dindarlığın İş Tatminine Etkisi: Alanya Örneği”. 2019, Mayıs. İşletme, AKÜN
 24. Beyza SOYER. “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde SWOT Analizi ile Uygulanabilirliği”. Haziran, 2019. İşletme, AKÜN
 25. Mustafa ERTEN. “İnsan Kaynaklari Yönetimi İçerisinde Ücret Yönetiminin İşten Ayrilma Niyeti Açisindan Yeri ve Önemi”. 2019, Eylül. İşletme, AKÜN
 26. Batuhan REFİKOĞULLARI. “Stratejik İnsan Kaynaklari Yönetimi ve Planlama”. 2019, Eylül. İşletme, AKÜN
 27. Mohammad Ali ALSHAKRABI. “Assessment of Influences of Costs of Quality (CoQ) on Strategic Performance: An Empirical Study on Libya Manufacturing Companies”. 2020, Accounting, AKÜN
 28. Bahri AYKARA. “Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Sağlık Çalışanlarının İş Güvenliği ve Sağlığına İlişkin Görüşlerin Belirlenmesi”. 2020, İşletme, AKÜN

Projects

 1. Gagan MIRYALKAR. “Internet Banking in the Financial Service Sector of Northern Cyprus”. 2018, January. MBA, AKÜN
 2. Yahiy Hadiya Abdulsalam EDAIKI. “Comparative Analysis of Financial Performance (Efficiency and Profitability) of Leading Smartphone Companies: Apple, Samsung and HTC”. 2018, January. Accounting, AKÜN
 3. Cemal BARIŞER. “Yolsuzluk Ve Rüşvet Konularının İrdelenmesi, Algısı Ve Hukuki Boyutu”. 2019, Ocak. İşletme, AKÜN
 4. Ajagbe Fahissan ADEBUKOLE. “The Role of FDI (Foreign Direct Investment) In The Ivorian Banking Sector”. 2019, January. MBA, AKÜN
 5. Aisha Ajwely Khaled AJWELY. “The Role of Managerial Communication Systems to Supporting the Effectiveness of Decision Making”. 2019, June. MBA, AKÜN
 6. Mehmet Senal CAN. “Tahsili Gecikmiş Alacak ve Varlık Yönetimi Şirketleri Üzerine Bir İnceleme”. 2020, Şubat. İşletme, AKÜN
 7. Çetin ERBAŞ. “Kredi Ön Başvuru Süreçlerinde Kalkınma Ve Ticari Bankaların Karşılaştırılması”. 2020, Şubat. İşletme, AKÜN
 8. Burcu Özoğul ÇIRAKOĞLU. “Kuzey Kıbrıs’ta Dijital Bankacılık”. 2020, Şubat. İşletme, AKÜN

 

F. Publications

 1. Publications listed under Web of Science (SSCI veya SCI-Expanded)

a. Gündüz V. (2018) “Due Diligence for Bank M&A’s: Case from Turkey” Emerging Trends in Banking and Finance, Editör: N. Özataç, K. K. Gökmenoğlu, Springer Proceedings in Business and Economics, https://doi.org/10.1007/978-3-030-01784-2_14

b. Gündüz V., Adebisi M. (2019) “The Importance Of Management And Cost Accounting Tools In An Organization And The Impact On Financial Performance”, Advances in Global Business, Editör: Erdener KAYNAK, Talha D. HARCAR., IMDA

 1. Publications listed under Scopus

a. Gündüz V., (2021) “Performance Analysis of Northern and Southern Banking Sectors on Cyprus Island under Covid-19 Era”, New Dynamics in Banking and Finance, Editör: N. Özataç, K. K. Gökmenoğlu and Bezhan Rustamov, Springer Proceedings in Business and Economics, ISBN: 978-3-030-93724-9

 1. Publications listed under ULAKBIM

a. Gülay G., Kılıç A., Gündüz V. (2021) “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Alternatif Bir Finansman Aracı Olarak Kitle Fonlaması” Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt:13, Sayı: 25, ISSN: 2529-0029

b. Gülay G., Öncü E., Karşılı H., Gündüz V. (2021) “BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Bankaların Performans Analizi”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt:11, Sayı:5

c Gülay G., Gündüz V., Öncü E., Karşılı H., (2022) “BİST Kurumsal Yönetim Endeksinin Facebook Prophet Analizi Yöntemi ile Fiyat Tahmini” Maliye ve Finans Yazıları, sayı:117, ISSN: 1308-6014

 1. Conference Publications
 • Gündüz V., Eladli A. (2018) “The Application of The Governance Principles In The Commercial Banks of Libya”, 1st International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress
 • Gündüz V., Topalcık O. (2018) “KKTC Bankacılık Sektöründe Mobbing ve İşe Yabancılaşma Üzerine Etkisi” 1st International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress
 • Gündüz V., Topalcık O. (2018) “KKTC Yükseköğretim Sektörünün Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi” 2nd International EMI Entrepreneurship &Social Sciences Congress
 • Gündüz V., Mohamad A. (2018) “Applying The Modern Principles of Administrative Accounting in The Libyan Commercial Banks” 2nd IMASES International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies
 • e. Gündüz V., Almuntsr N.M., (2018) “Factors Effecting Of Accounting Graduates’ Quality And The Extent Of Their Availability In Libyan Universities” 2nd IMASES International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies
 • Gündüz V. (2018) “Due Diligence for Bank M&A’s: Case from Turkey” 3rd International Conference on Banking and Finance Perspectives (ICBFP’2018)
 • Gündüz V., Topalcık O. (2019) “İşten Çıkış Mülakatlarının Örgüt Çalışanlarını Geri Kazandırmaya Etkisi: KKTC Yerel Bankaları Üzerine Bir Araştırma” 3rd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress
 • Gündüz V., Soyer B. (2019) “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde SWOT Analizi ile Uygulanabilirliği” 3rd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress
 • Gündüz V., Adebisi M. (2019) “The Importance Of Management And Cost Accounting Tools In An Organization And The Impact On Financial Performance” 2019 IMDA World Business Congress
 • Gündüz V., Gönenç H. (2019)Credit Portfolio Diversification and Bank Performances during the Recent Crisis Period in Turkey” 4th International Conference on Banking and Finance Perspectives (ICBFP’2019)
 • Karabekir H., Gündüz V., (2020) “Pandemi Sürecinde K.K.T.C Eğitiminde Girişimci Okul Yöneticileri” 5th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress
 • Umarbeyli Ş., Gündüz V. (2020) “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Bankacılık Alanında Hizmet Kalitesi Algısı ve Müşteri Memnuniyet Algısının Ampirik Analizi” 5th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress
 • Gülay G., Kılıç A., Gündüz V. (2020) “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Alternatif Bir Finansman Aracı Olarak Kitle Fonlaması” 5th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress
 • Gündüz V., Türker G., Karabekir H., Altun H. (2020) “KKTC Ortaöğretim Kurumlarında 2020-2025 Yılları Arasında Olası Pandemi Sürecinde Öngörülen Stratejik Plan Çalışması” 5th International Scientific Research E-Congress (IBAD 2020)
 • Gündüz V., Türker G., Karabekir H., Altun H. (2020) “KKTC Ortaöğretim Kurumlarında Pandemi Döneminde Oluşan İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Sürecinin Öğretmenler Üzerindeki Algısı” 4th ECLSS International Online Conference Economics and Social Sciences
 • Gündüz V., (2020) “Tahsili Gecikmiş Alacaklar İçin Erken Uyarı Sinyalleri: KKTC Bankacılığı Analizi” 9th Eurasian Conference on Language & Social Sciences
 • Gündüz V., Tavukçuoğlu M., Karabekir H., (2020) “Yurtdışından Gelen İlkokul Öğrencilerinin Uyumu” International Conference on Research in Education and Social Sciences (ICRESS 2020)
 • Umarbeyli Ş., Gündüz V. (2020) “Commercial Banks’ Service Quality on Customer Satisfaction Perception in Northern Cyprus” International Symposium on Economic Thought (ISET)
 • Gülay G., Erkut B., Gündüz V. (2020) Kırsal Kesimlerde Kadın Girişimciliği: KKTC Örneği, 2020 International CEO Communication, Economy, Organization & Social Sciences Congress
 • Gündüz V. (2021) “Performance Analysis of Northern and Southern Banking Sectors on Cyprus Island under Covid-19 Era”, 5th International Conference on Banking and Finance Perspectives (ICBFP’2021)
 • Gündüz V., Gülay G. (2021) “Yeşil Finans ve BİST Sürdürülebilirlik Endeksi”, 2nd International CEO Communication, Economy, Organization & Social Sciences Congress
 • Karabekir H., Gülseven A. S., Gündüz V. (2021) “KKTC’de İlköğretim Okullarında Pandemi Döneminde İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrencilerin Fırsat Eşitliği Analizi”, 2nd International CEO Communication, Economy, Organization & Social Sciences Congress
 • Gülay G., Ergun K., Gündüz V., (2021) “Borsalar ve Teknolojik Gelişim ” 6th International EMI Entrepreneurship and Communication Social Sciences Congress
 • Karabekir H., Gülseven A. S., Gündüz V. (2021) “Yeni Normalde Yüz yüze Eğitim Koşullarının Analizi” 6th International EMI Entrepreneurship and Communication Social Sciences Congress
 • Gündüz V. (2021) “KKTC Bankalarının Pandemi Sürecinde CAMEL Analizi İle Performans Ölçümü” 5th International Congress on Social and Economic Sciences
 • Gülseven A. S., Gündüz V. (2021) “KKTC İlköğretim Okullarında Uzaktan Eğitimde Öğretmenlerin ve Öğrencilerin Müzik Dersine Yönelik Ölçek Uygulaması” 3rd International CEO Communication, Economy, Organization & Social Sciences Congress
 • Gülay G., Gündüz V., Kırıkkaleli D., Umarbeyli Ş. (2021) “Pandeminin BİST Bankacılık Sektörüne Etkisi: Ampirik Bir Analiz” 3rd International CEO Communication, Economy, Organization & Social Sciences Congress
 • Gündüz V. (2022) “Sustainability with Green Banking” 6th International Conference on Economic Development, Public Finance, Energy and Environment
 • Gündüz V. (2022) “Digitalization in Finance Beyond the Borders” International Conference on The Significance of the Belt and Road Initiative in Regional Connectivity
 1. International Books & Book Chapters

Karabekir H., Gündüz V. (2020) “Pandemi Sürecinde Eğitim Sisteminde Girişimci Okul Yöneticileri” Pandemi Döneminde Yönetim Strateji Liderlik, Editörler: Prof. Dr. Himmet KARADAL, Prof. Dr. Muhsin HALİS, Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT, ATİ Akademi Titiz Yayınları, ISBN:978-605-7604-31-6

Gündüz V. (2020) “Risk Management in Banking Sector” Management and Strategy, Editör: Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT, Artikel Akademi, ISBN: 978-605-06365-5-0

Umarbeyli Ş., Gündüz V. (2020) “An Empirical Study of Service Quality Perception on Customer Satisfaction Perception in Northern Cyprus Commercial Banking Sector” Discussions Between Economic Agents: Socio-Economic Studies, Editör: Okyay UÇAN, IKSAD Publishing House, ISBN: 978-625-7279-47-5

Gündüz V., Gülay G., Öksüzoğlu T. Ö. (2021) “Pandemi Döneminde KKTC Bankacılığında Tahsili Gecikmiş Alacaklar Analizi ve Erken Uyarı Sinyalleri” Finans Üzerine Güncel Yaklaşımlar: Teorik ve Uygulamalı İncelemeler, Editör: Dr. Öğr. Üyesi Ömer Tuğsal DORUK, Gazi Kitabevi, ISBN: 978-625-7358-08-8

Gündüz V., (2021)Kuzey ve Güney Kıbrıs Bankacılık Sektörlerinin Karşılaştırılması” Kıbrıs Türk Finans Hayatına Bir Yolculuk, Editör: Prof. Dr. Okan Veli ŞAFAKLI, Detay Yayıncılık, ISBN: 978-605-254-389-4  

 Gündüz V., Gülay G., (2021) “Kuzey Kıbrıs Menkul Kıymetler Borsası” Kıbrıs Türk Finans Hayatına Bir Yolculuk, Editör: Prof. Dr. Okan Veli ŞAFAKLI, Detay Yayıncılık, ISBN: 978-605-254-389-4  

 Gündüz V., Şafaklı O. V., (2021) “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankacılığı”, Kıbrıs Türk Finans Hayatına Bir Yolculuk, Editör: Prof. Dr. Okan Veli ŞAFAKLI, Detay Yayıncılık, ISBN: 978-605-254-389-4  

Gündüz V., Öksüzoğlu T. Ö. (2021)KKTC ve T.C. Kadın İşgücü Profili ve İstatistiki Verilerin Karşılaştırmalı Analizi” Kuzey Kıbrıs’ta Güncel Araştırma Konuları, Editör: Doç. Dr. Rukiye KİLİLİ, Tuğrul GÜNAY, Gazi Kitabevi, ISBN: 978-625-7358-80-4

Gündüz V. (2021) “Yeşil Bankacılık” Yeşil Yönetim, Editör: Prof. Dr. Mahmut TEKİN ve Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-625-439-781-3

Gündüz V. (2021) “Dijital Çağda Kurumsal Yönetişim, Bankacılık ve Finansal Yönetim” Dijital Çağda Kurumsal Yönetişim, Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik”, Editör: Doç. Dr. Duygu HIDIROĞLU, Artikel Akademi, ISBN: 978-605-74067-2-9

Gündüz V. (2022) “Çevre Muhasebesi” Çağdaş Maliyet Yönetimi Teknikleri ve Uygulamaları, Editör: Öğr. Gör. Adile AKTAR ve Dr. Öğr. Üyesi Gülşen KIRPIK, Efe Akademi Yayınları, ISBN: 978-625-8324-12-9

Gündüz V. (2022) “Risk Yönetimi” Güncel Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Çalışmaları, Editör: Dr. Öğr. Üyesi Ali KAHRAMANOĞLU, Efe Akademi Yayınları, ISBN: 978-625-8324-51-8

Gündüz V. (2022) “Bankalarda Pazarlama Karması Elemanları: Dağıtım” Banka Hizmetleri Pazarlaması, Editör: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ÇAKIRER, Ekin Yayınevi, ISBN: 978-625-8117-65-3

Gündüz V. (2022) “Blokzincir ve NFT” İşletme Yönetiminde Meta Yaklaşımlar, Editör: Doç. Dr. Muhammet SAYGIN ve Doç. Dr. Hatice BAYSAL, Ekin Yayınevi, ISBN: 978-625-8235-17-3

Gündüz V., Gülay G. (2022, forthcoming) “Kariyer Sürecinde Finansal Kuruluşlarda Performans Değerlendirmesi” Örnek Olay ve Uygulamalar ile Kariyer Yönetimi ve Planlaması, Editör: Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT, Artikel Akademi, ISBN:

Gündüz V. (2022, forthcoming) “Start-up’ın Finansmanı” Girişimciliğin Dijital Hali: STARTUP, Editör: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ÇAKIRER, ISBN:

Gündüz V. (2022, forthcoming) “Yeşil İşletmecilik” İşletmelerde Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği İle Mücadele, Editör: Doç. Dr. Zeliha TEKİN ve Dr. Öğr. Üyesi Metin SÖYLEMEZ, ISBN:

 1. Other Publications

Gündüz V. (2014) KKTC’de Altyapı Yatırımları, Finansmanı Ve Sorunları, IUSARC Yayınları

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n123413-Ekonomi-uzmanlari-Denktasi-elestirdi-Lafta-kalir

https://www.seskibris.com/yazar/veclal-gunduz

https://www.google.com.tr/amp/s/www.kibristime.com/amp/kibris/kamu-is-isyeri-sahiplerine-egitim-duzenledi-h96199.html

http://www.starkibris.net/index.asp?haberID=24796

https://giynikgazetesi.com/kuzey-kibrista-bitcoin-cilginligi/

https://www.listennotes.com/es/podcasts/dijital-sohbet/dijital-sohbet-25042020-doç-VA87ClbvYma/

https://cyprusscene.com/2013/02/14/whats-new-on-brt-television-16022013-2/

https://brtk.net/girisimcinin-dunyasi-13-10-2022/

https://www.youtube.com/watch?v=4KkK-b5-yG4

https://www.youtube.com/watch?v=GEd4akTUwaM

https://www.youtube.com/watch?v=Vs7fzFZQWPU

https://www.youtube.com/watch?v=AM0b3YtAz_A

 

G. Research Topics

In her banking career, he worked in different positions such as credit analyst, customer representative, branch manager and marketing manager in various banks. After the economic crisis in Turkey in 2000-2001, she was included in the research programs of the loan portfolios of the banks under the insurance fund and gained knowledge and experience in restructuring and institutionalization. She has other experiences in the banking field, such as the customer representative system organization related to the premium system, the opening of new branches in Cyprus, the risk management center organizations within the head office. With nearly 20 years of banking experience, she specialized in bank mergers and acquisitions, bank performance analysis and risk management and continued his academic studies in these fields. She also wrote the past history of the TRNC Central Bank, the Northern Cyprus Stock Exchange and investment areas, which are in the financial history of Northern Cyprus. She has written book chapters such as green banking, green businesses and green accounting in the field of green finance, which is a trend in the field of sustainability in the developing world of finance. By applying corporate governance, sustainability, banking indices analyzes and new research techniques such as Facebook Probhet and Mabac to these indices, she made price predictions and measured the performances of the enterprises and/or banks included in the indices. New investment platforms and tools created by the impact of digitalization, which gained importance with the technological developments in the field of finance, and blockchain technologies, cryptocurrencies and digital currencies in the field of digital finance are her current research topics.