Search
Close this search box.

Assoc. Prof. Dr.Semra Sema Uzunoğlu

Faculty of Architecture and Engineering

 • Group:Architecture and Engineering

Assoc. Prof. Dr.Semra Sema Uzunoğlu

Faculty of Architecture and Engineering

A. Education

Program University Degree Year
Architecture Middle East Technical University Bachelor 1987
Architecture Middle East Technical University Master 1990
Architecture Near East University Phd 2014

 

B. Academic Titles

Title University Scientific Field Year
Assist. Prof. Dr. Near East University  Architecture and Environmental Psychology 2018
Assoc. Prof. Dr. Bahçeşehir Cyprus University Architecture and Environmental Psychology 2021

 

C. Work Experience

Program Position University Period
Architecture Lecturer Near East University 1994
Architecture Lecturer Bahçeşehir Cyprus University 2019 – now

 

D. Administrative Positions

Program Position University Period
Architecture Vice Dean Near East University 2017 – 2019

 

 E. Supervised Thesis

1. Master’s Degree

a. Beren Aygenç, Kullanıcı Açısından mekan aidiyeti ve yaşam çevresinin psikolojik etkilerinin samanbahçe konutları örneğinde incelenmesi (İç Mimarlık Anabilim Dalı, eş danışman Yrd. Doç. Dr. Çimen Özburak ile birlikte), 2020

b. Selda İnançoğlu, “Göçmenköy Sosyal Konutlarında Kullanıma Bağlı Mutfaklarda Yapılan Değişikliklerin İncelenmesi” Mimarlık Anabilim Dalı, 2018

c. Ahmed Mohamed Elaraby Awaili, “The Analysis of Barriers in Green Building Development in Libya” – Mimarlık Anabilim Dalı (Eş danışman Doç. Dr. Özge Özden Fuller ile birlikte), 2017

d. Eda Aktaş, “Yurtlarda Kullanıcı Gereksinimleri ve Mersin Kız Öğrenci Yurdu Örneğinde İncelenmesi” – İç Mimarlık Anabilim Dalı, 2017

e. Merve Aksoy, “Akıllı Binaların Kullanıcı Kullanım Sonrası Değerlendirilmesi ve Abdi İbrahim Tower Örneğinde İncelenmesi” Mimarlık Anabilim Dalı,

f. Mine Kuset Bolkaner, Tarihi Çevre Yenileme ve Kentsel Tasarım Çalışmalarının Lefkoşa Suriçi Örneğinde Kent Kullanıcıları Açısından Araştırılması Mimarlık Anabilim Dalı. (Eş danışman Yrd. Doç. Dr. Buket Asilsoy ile birlikte), 2018

g. İpek Yaralıoğlu, “Tarihi Kentlerde Koruma Kavramı ve Turizm Kaynaklı Değişimlerin Kent Dokusu Üzerindeki Etkileri: Girne Antik Liman ve Çevresi Morfolojik Değişim Analizi Alan Çalışması” (Eş danışmanlık, Dr. Can Kara ile birlikte), 2018

 1. PhD

a. Çimen Özburak, “Okul Öncesi Eğitiminde Sürdürülebilir Yaşam Çevresi Pratiği” (Mimarlık Anabilim Dalı’nda eş danışmanlık, Prof. Dr. Harun Batırbaygil ile birlikte), 2018

 

F. Publications

 1. Publications listed under Web of Science (SSCI veya SCI-Expanded)
 • Uzunoğlu, S. S. & Uzunoğlu, K. (2020). Accessibility of the old cities for the Blind-Is Nicosia walled city accessible for the blind? International Journal of Advanced and Applied Sciences, 7(10) 2020, Pages: 86-94.
 • Inançoğlu, S. and Uzunoglu, S.S. (2020), “Transformation of social housing kitchens over time: Nicosia Göçmenköy social houses as a case study”, International Journal of Building Pathology and Adaptation, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJBPA-05-2020-0045
 • Kuset Bolkaner, M., Asilsoy, B, & Uzunoğlu, S. S. (2020). A Study about Urban Design Schemes: Walled City of Nicosia. European Journal of Sustainable Development. 9 (3). pp. 549-564.
 • Elaraby Awaili, A. M., Uzunoglu, S. S., &, Özden, Ö. (2020). The analysis of barriers in green building development in Libya. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 7(9) 2020, Pages: 15-20. (ESCI Index)
 • Aygenç, B., Özburak, Ç., & Uzunoğlu, S. S. (2020). Investigation of Place Attachment and Sense of Belonging from the Perspective of the Residents – Samanbahçe Social Residences as Case Study. Amazonia Investiga. 9(32). pp. 91-107.
 • Aksoy, M., & Uzunoglu, S.S. (2020). Assessment of user satisfaction in an intelligent office building in Istanbul. Journal of Facilities Management.18( 3). pp. 325-340, 2020
 • Uzunoğlu, K., & Uzunoğlu, S. S. (2020). The Importance of Pedestrianization in Cities- Assessment of Pedestrianized Streets in Nicosia Walled City. European Journal of Sustainable Development. 9(2) (2020), p. 589.
 • Uzunoğlu, S., & Özden, Ö. (2017). Is cultural heritage still important in architectural education ?. International Journal of Educational sciences. (2017 yılı içinde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.) – ( ESCI Index).
 • Uzunoğlu, S. S., Özer, H. (2014). Mimarlık eğitiminde psikoloji formasyonunun geliştirilmesi için bir model.  Megaron, 9(2), 143-165.-(Avery Index)
 • Uzunoğlu, S. S. (2012). Aesthetics and Architectural Education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 51, 90-98
 • Uzunoglu, S.S., Quriesh, A. (2012). A Method Of Adapting Construction Education In Architectural Design Education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 51, 546-552.
 • Uzunoğlu, K., Uzunoğlu, S.S. (2011). Project Evaluation Process with Classified Objective Criteria in Architectural Education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 28, 1004-1010.
 • Uzunoğlu, S. S., Uzunoğlu, K. (2011). The Application of Formal Perception of Gestalt in Architectural Education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 28, 993-1003.
 1. Publications listed under Scopus
 • Uzunoğlu, S. S., Uzunoğlu, K., & Arcan, E. F. (2017). Awareness of undergraduate students about environmental factors in architectural design. Ponte-International Journal of Sciences and Research.73(9), 174-188. (SCOPUS Index).
 • Arslangazi, H., Uzunoğlu, S., & İnançoğlu, S. (2017). The collaboration of architectural history and building construction courses in architectural education curriculum. Ponte-International Journal of Sciences and Research.73(9), 44-50. (SCOPUS Index).
 1. Conference Publications
 • Uzunoğlu, S. S., Uzunoğlu, K., & Arcan, E. F. (2017). Evaluation on avareness of undergraduate architecture students in environmental factors in architectural design. In proceedings of 6th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER-2017). Kyrenia: Academic World Education and Research Center.
 • Uzunoğlu, S., & Özden, Ö. (2017).Evaluation of style preferences in architectural design among the undergraduate students from different nationalities in north Cyprus. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences Volume 4, Issue 4 (2017) 184-194. In proceedings of 6th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER-2017). Kyrenia: Academic World Education and Research Center.
 • Arslangazi, H., Uzunoğlu, S., & İnançoğlu, S. (2017). The collaboration of architectural history and building construction courses in architectural education curriculum. In proceedings of 6th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER-2017). Kyrenia: . Academic World Education and Research Center.
 • Uzunoğlu, S., Erçin, Ç., ve Uzunoğlu, K. (2016). Geleneksel Konut Mimarisinde İç Mekan Kurgusunun, Geçmişten Günümüze Analizi, Kıbrıs Kalavaç Köy Örneği. 5. Uluslarası İç Mimarlık Sempozyumu. İstanbul: Mimar Sinan Güzel sanatlar Akademisi.
 1. Other Publications
 • Özburak, Ç. & Batırbaygil, M. H. & Uzunoğlu, S. (2018). Sustainable Environment Education in Pre-School Pupils. EURASIA Journal ofMathematics, Science and Technology Education. 14(7), 3367-3379.
 • Hassina Nafa , Ege Uluca Tümer, Sema Uzunoglu,  Çilen Erçin,  Özge Özden Fuller, Selen A. Ermiyagil, Ayşe Ersever, Türker Aktaç, Cemaliye S. Gürçınar (2015), KKTC’de Uygulamada Olan Koruma Yasalarının Ve Mimarlık Eğitim Müfredatlarının Değerlendirilmesi. KKTC 4. Mimarlık  ve Eğitim Kurultayı, 30 Ekim 2015, Lefkoşa.
 • Uzunoğlu, S., Sunalp, C. & Çağanağa, V. (2014). Müfredat ve Akreditasyon Süreçleri. Lisans ve Lisansüstü Grubu Müfredat ve Akreditasyon alt çalışma grubu. KKTC III. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı. KTMMOB Mimarlar Odası,  Lefkoşa.
 • Özden Fuller, Ö., Uzunoğlu, S., Asilsoy, B. & Quiresh, A. (2013).  Peyzaj Tasarım ve Yönetiminde Ekolojik Yaklaşımlar. I. Ulusal Eko Turizm, Eko Üretim ve Eko Köy: Bağlıköy Örneği Sempozyumu-Lefke Avrupa Üniversitesi,
 • Uzunoğlu S. (2010). Mimarlık Eğitiminde Psikoloji Formasyonunun Önemi ve Eğitim Programlarına Alınmasının Gerekliliği. Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu- Selçuk Üniversitesi, 25-27 Kasım, Konya.
 • Ulusu Uraz, T., Alpar, R., Uluçay, P., Onur, Z., Saner, E., Akçay, A., Uzunoğlu, S., Erçin, Ç. & Terlik, F. (2007).  AB ve GATS Sürecinde Meslek Uygulaması Grubu Çalışmaları. KKTC 1. Mimarlık  ve Eğitim Kurultayı, 3 – 4 Mayıs, Mağusa.
 • Uzunoğlu, S., Uzunoğlu K. (2006). Kentin Sürdürülebilirliğinde Bölge Planlamasının Önemi ve Mehmet Akif Caddesinin (Dereboyu) Yayalandırılmasına İlişkin Öneri Fikir Projesi. II Konut Kurultayı – Kuzey Kıbrıs’ta Konut– Sorunlar–Öneriler, KTMMOB, 8-10 Mart, Lefkoşa.
 • Uzunoğlu, K., Uzunoğlu S. S. (2017). Kuzey Kıbrıs’taki konutlarda yapı fiziği kusurlarının giderilmesine ilişkin bir strateji önerisi. Mimarca,  KTMMOB Mimarlar Odası Yayınları, Yıl 28, Sayı 84, s. 65- Uzunoğlu, S. S., Özer, H. (2014). Mimarlık eğitiminde psikoloji formasyonunun geliştirilmesi   için bir model.  Megaron, 9(2), 143-165.-(Avery Index)
 • Uzunoğlu, S., Erçin, Ç., ve Uzunoğlu, K. (2017). Kuzey Kıbrıs’ta Bir Türk Köyü Kalavaç/A Turkish Village in North Cyprus, Kalavaç. ISBN: 978-605-9415-18-7. Lefkoşa: YDÜ Yayınları.

 

G. Research Topics

There are two main research topics which are studied by Assoc. Prof. Dr. Semra Sema Uzunoğlu.

 1. Architecture and Environmental Psychology: In this field, studies are carried out on the relationship between people and their physical environment at different scales, an overview of environmental psychology and human behavior, from personal space to global scale and climate change awareness. In addition, environmental design, management and efficient use of the environment are also among the subjects of study.
 2. Urban Regeneration: In the field of urban regeneration, studies are carried out to reveal the social and economic problems of urban areas and offer solutions, as well as to improve the physical and environmental aspects of the city and buildings.