Search
Close this search box.

Assist. Prof. Dr. Mustafa Eyyamoğlu

Faculty of Architecture and Engineering

 • Group:Architecture and Engineering

Assist. Prof. Dr. Mustafa Eyyamoğlu

Faculty of Architecture and Engineering

A. Education

Program University Degree Year
Civil Engineering Eastern Mediterranean Uni Bachelor 2008
    Engineering management University of Sunderland Master 2010
Architecture Near East University PHD 2019

 

B. Academic Titles

Title University Scientific Field   Tear
Dr. Near East University  History and Theory of Architecture 2019
Assist. Prof. Dr Bahçeşehir Cyprus University Architecture 2020

 

C. Work Experience

Program Position Univerity Period
Architecture Lecturer Near East Univerity 2014-2018
Architecture Lecturer Girne University 2017-2018
Archittecture Lecturer Bahçeşehir Cyprus University 2018 – now

 

D. Administrative Positions

Program Position University Period
Architecture Head of Department Bahçeşehir Cyprus University 2020-now

 

E. Publications

1. Publications listed under Web of Science (SSCI veya SCI-Expanded)

 • Eyyamoğlu, M., Pilehvarian N. Kara (2019). Kıbrıs Celvetiliğinde Unutulmuş Bir Mirasin Yeniden Hatırlanışı: Mağusa Kutup Osman Efendi Türbe ve Dergâhının İnşa ve İhyası, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, İSAM, Cilt 53. s. 321.
 • Eyyamoğlu, M., Pilehvarian N. Kara (2019). Seyyiy Mehmet Ağa Vakfiyesinde Bulunan Yapıların 19. Yüzyılda Yaptırılma Süreçleri ve Günümüzdeki Durumları hakkında Tespitler, Journal of History Culture and Art Research, Cilt 8, Sayı 1, s. 475.
 • Eyyamoğlu, M.; Akçay, A.Ö. Assessment of Historic Cities within the Context of Sustainable Development and Revitalization: The Case of the Walled City North Nicosia. Sustainability202214, 10678.

2. Confernces

 • Eyyamoğlu M., Akçay Ö. A. (2022) ‘Assessment of Historic Cities within the Context of Sustainable Development and Revitalization; The case of the Walled City Nicosia’ 5th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism, ICCAUA 2022, 11-13 May 2022, Hep University, Alanya, Turkey.
 • Ayten Özsavaş Akçay , Eyyamoğlu M., (2022), “ Measuring the Sustainability Level of Tall Buildings within the Urban Context: The Case of Northern Nicosia-Cyprus” 5th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism, ICCAUA 2022, 11-13 May 2022, HEP University, Alanya, Turkey.
 • Özsoy, Ş. Karaderi, Eyyamoğlu M. (2016). ‘Tarihi Çevrede Yeni Yapı Tasarım Yaklaşımları Lefkoşa Suriçinde Yeni Yapıların Tasarımı’, Uluslararası IV. Çevre tasarım Kongresi, 5-6 Mayıs, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye.
 • Eyyamoğlu, M. (2017). ‘Review on Kutup Osman Efendi Tekke’, International Conference on Environmental & Educational Science Studies, 18-20 October, Kyrenia, North Cyprus.
 • Eyyamoğlu, M., Pilehvarian N. Kara (2018). ‘Dergâh-I Ali Kapıcı Başlarından Kıbrıs Muhassılı Seyyid Mehmet Ağanın Kıbrıs’a Kattığı Osmanlı Eserleri’, 2nd International Congress on Social Sciences, 23-25 March, Al-Quds University, Jerusalem.

3. Other Puplications

 • Eyyamoğlu, M., (2018). Ellibeş Yıl Sonra Yeniden İnşa Edilen Bir Kıbrıs Osmanlı Kültür Mirası: Lefkoşa Dükkânlarönü Camii, Yakın Mimarlık Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s. 17

a. Research Areas

 • History and Theory of Architecture

Research and documentation are carried out within the scope of Cyprus Architecture, cultural heritage. Researches; traditional architecture and housing, includes the architecture of the Ottoman period in Cyprus, the British period in Cyprus and the Republic period.

 • Urban Transformation and Rvitalization

In the areas of urban transformation, revitalization and protection, researches are carried out in the world examples in general and in the existing urban and dominant texture of Cyprus in particular.

 • Cultural Heritage , Identity and Sustainability

In the areas of cultural heritage related to world examples and Cyprus, current and universal approaches to conservation and survival are carried out in the context of sustainable management. The studies are primarily aimed at carrying out studies with national and international approaches on the subjects of cultural heritage and identity conservation and sustainable management.