Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüsü

İşletme Yüksek Lisans-İngilizce

İşletme yüksek lisans programı öğrencilere yönetim fonksiyonları için gereken süreçlerin tasarlanması, gerçekleşmesi ve sonuçlarının analiz edilmesi yeteneğini kazandırmayı, gerek mesleğini icra edebilecek, gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programının öğrencilerin küresel siyaset alanında kuramsal ve metodolojik anlamda sağlam bir alt yapıya sahip olmalarını ve bu çerçevede akademik bir farkındalığa ulaşmalarını amaçlamaktadır.

Program dâhilinde öğrencilerin küresel ilişkilerin anlamlandırılması doğrultusunda sosyal, siyasi ve ekonomik süreçleri derinlemesine inceleme ve bu doğrultuda küresel sistem analizleri yapabilme yetisine sahip olmaları hedeflenmektedir. Programın nihai hedefi gerek bürokrasi gerekse özel sektöre küresel siyaset alanında uzmanlar yetiştirmektir.

Çevrimiçi Başvuru Formu

ŞİMDİ BAŞVUR
Open chat
1
Hello,
Can we help you ?
Powered by