Search
Close this search box.

Hızlı Linkler

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Endüstri mühendisliği; insan, malzeme, bilgi ve ekipmanlardan oluşan sistemlerin tasarımı ve iyileştirilmesi ile ilgilenir. Çalışmalarında, mühendislik analizi ve tasarımı ilke ve yöntemleriyle birlikte matematiksel ve sosyal bilimlerdeki bilgi ve becerilerden yararlanır. Endüstri mühendisleri, kaliteyi ve üretkenliği artıran süreç ve sistemler tasarlamaya odaklanırlar. Zaman, para, malzeme ve enerji israfını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yaparlar. Bu nedenle birçok endüstri mühendisi yönetici pozisyonuna terfi ettirilir. Endüstri mühendisliği programı, mezunlarına hem mühendislik hem de işletme bilimi bakış açısı sağlayarak diğer mühendisliklerin bir adım önüne geçer. Bu yönüyle program, bölüm mezunlarının birçok farklı alanda kariyer sahibi olmasına olanak sağlar.

Endüstri Mühendisliği Program Müfredatı

Programın sağladığı uygulamaya dayalı ve destekleyici öğrenme ortamında, uluslararası deneyime sahip öğretim görevlileri ve profesörlerden oluşan bir ekip, öğrencileri bireysel yeteneklerini keşfetmeye ve kendi profesyonel yollarını oluşturmaya teşvik eder. İlk iki yıl temel bilimlerden dersler içermektedir. Daha sonraki yıllarda ise imalat teknolojisi, üretim sistemi, yöneylem araştırması gibi ileri mühendislik derslerine devam ederler. Yukarıdaki konulara ilave olarak, mühendislik tasarımı, iletişim, ekip çalışması ve proje çalışmalar gibi konular müfredata dört yılı boyunca entegre edilmiştir.

Program Öğrenim Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 2. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 3. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 4. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Değerlendirm

Ders değerlendirmesi tüm konuları içeren son sınavı ve diğer devamlı değerlendirmeyi sağlayacak, ara sınav, ödev, proje ve sınıf katılımlarını içermektedir. Dönem sonu verilen harf notları dönem sonu sınavını ve diğer sınav ve aktivitelerden elde edilen notları değerlendirerek elde edilir. Derslerden alınan notlar sonunda öğrencinin dönem (DNO) ve genel not ortamaları (GNO) belirlenir.

Mezuniyet

Bu programdan öğrencilerin mezun olabilmesi için 240 AKTS kredi değerinde ders tamamlamaları gerekmektedir ve bu derslerden elde edilen genel not ortalaması en az 2.00 olmalıdır.

Bizi Farklı Kılan Yönlerimiz Nelerdir?

Endüstri Mühendisliği bölümü olarak son teknoloji ile donatılmış derslikler ve bilgisayar laboratuvarları ile alanında deneyimli akademik personellerin hazırladığı dersler ile modern ve evrensel bir eğitim ortamı sunulmaktadır. Bunun yanında, BAU Global çerçevesinde öğrencimize yurt dışında okuma olanağı sunulmaktadır. Ek olarak, geniş ve zengin kütüphane içeriği ile öğrencilere bu program alanıyla ilgili çok fazla kaynağa erişim şansı sunulmaktadır.

Bu programa nasıl başvuru yapılır?

The application process for studying Industrial Engineering at BAU Cyprus is very easy. You can simply and safely share your personal information through our online application platform. After receiving a confirmation email with a link a copy of the following documents can be uploaded:

Passport or EU identity card

High school diploma certificate with transcript. Please also submit an official translation of the diploma and transcript into English if they are in another language.

University certificate with transcript (if applicable). Please also submit an official translation of the diploma and transcript into English if they are in another language.

English language test certificate

Portfolio PDF with a minimum of 10 works

Kariyer Fırsatları

Mezunlarımız, aşağıdaki alanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli alanda iş fırsatı yakalayabilmektedir:

 • Üretim
 • Sağlık Sektörü
 • Finans
 • Enerji Sistemleri
 • Perakende ve Dağıtım
 • Havacılık
 • Bilgi Teknolojisi
 • Pazarlama
 • Eğitim

Let's Make Something Great Together